c/ Passeig de Ronda, 72, 25006 Lleida

GESTORIA / ASSESSORIA

GESTORIA / ASSESSORIA

“Volem impulsar projectes de l’ESS facilitant eines de gestió adaptades a cada realitat i finalitat social.”

Les noves tecnologies, les noves formes de comunicar-se i d’interactuar són elements importants per entendre l’entorn canviant i dinàmic que ens envolta. Per això, oferim un servei 3.0 mitjançant un ERP (Sistema de Planificació Empresarial), integrat per un programari de facturació i tresoreria, i un CRM (Control de Clients), que permet a l’usuari gestionar la seva empresa, a la vegada que comparteix tota la informació amb l’assessor, al núvol, i en temps real.

GESTIÓ COMPTABLE

Entenem que la vostra prioritat empresarial és la de dedicar-vos en cos i ànima a aquella activitat per la que vau crear l’empresa. El nostre departament comptable ofereix serveis integrals per portar al dia un control acurat de les vostres obligacions fiscals i comptables i no us calgui preocupar de res.

 • Confecció i gestió comptable de la vostra entitat seguint la normativa vigent.
 • Tancaments trimestrals per millorar el vostre coneixement de la realitat de l’entitat.
 • Confecció dels Comptes Anuals.
 • Elaboració de pressupostos anuals en sessions de tancament on us ajudarem a prendre decisions sobre futures inversions, noves contractacions, canvis salarials, etc.

GESTIÓ LABORAL

El nostre departament laboral ofereix els següents serveis:

 • Assessorament i consultoria en tota mena d’afers relatius al dret del treball, la Seguretat Social i l’administració de personal.
 • Inscripció de l’empresa o autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Afiliació de treballadors: assessorament en matèria de contractació, aplicació de bonificacions, confecció i tramitació de contractes, pròrrogues, variacions.
 • Nòmines i assegurances socials: confecció de nòmines mensuals, tramitació d’assegurances socials.
 • Situacions especials de treballadors: tramitació de baixes mèdiques, accidents laborals, presentació de certificats d’empresa al SEPE, l’INSS o les mútues, segons correspongui.
 • Baixes i acomiadaments: assessorament i tramitació d’acomiadaments, confecció i presentació de papereta de conciliació davant el CMAC, assistència a l’acte i direcció de tràmits.
 • Costos salarials.
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social: estudi i compareixença davant la Inspecció de Treball.

GESTIÓ FISCAL

Confecció i gestió dels impostos trimestrals i anuals de l’entitat. Gestió de les notificacions de les administracions per a evitar sancions.

Ens encarregarem de gestionar:

 • Impost sobre Societats (IS).
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Declaracions trimestrals i mensuals: IVA, IRPF (model 111), IRPF Lloguers (model 115), etc.
 • Declaracions anuals: IVA, IRPF (model 390), IRPF (model 190), IRPF Lloguers (model 180), etc.
 • Declaracions informatives: declaracions d’operacions intracomunitàries (model 349), declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347), etc.

GESTIÓ SOCIETÀRIA

Tots aquells tràmits que se us acaben fent costa amunt us els farem nosaltres amb un tancar i obrir d’ulls. El nostre departament legal us gestionarà tot allò relacionat amb:

 • Inscripció d’escriptures notarials al Registre pertinent.
 • Gestió de canvis del Consell Rector.
 • Modificació d’estatuts.
 • Elaboració d’actes.
 • Confecció dels certificats d’administradors societaris.
 • Modificacions dels òrgans d’administració.
 • Acords socials.
 • Monitoris de pagament.
 • Responsabilitat d’administradors.

I En coordinació amb el departament comptable també us podem oferir serveis de gestió pel que fa a:

 • Presentació dels Comptes Anuals al registre de cooperatives, fundacions o associacions i mercantil.
 • Tramitació dels llibres per al Registre pertinent.
 • Gestió del Llibre de Registre de Socis.

ACOMPANYAMENT EN PROCESSOS DE CONSTITUCIÓ

A Responent tenim coneixement de totes les àrees / normes / sectors necessaris per a poder constituir una cooperativa amb totes les garanties, establint uns fonaments sòlids per al futur empresarial de la vostra entitat.

 • Constitució de societats cooperatives, associacions, fundacions, SL, etc.
 • Acompanyament integral “claus en mà”. T’acompanyem en el procés de constitució fins a la resolució favorable per part del Registre pertinent.

DISSOLUCIONS – LIQUIDACIONS

Gestionem tot el procés de dissolució i liquidació fins a la resolució per part del Registre pertinent.

Tens algun dubte o vols fer una consulta?

Ens posarem en contacte tan aviat com puguem.