c/ Passeig de Ronda, 72, 25006 Lleida

RSE I GESTIÓ ÈTICA

RSE I GESTIÓ ÈTICA

Creiem en la RSE perquè considerem que tota empresa, cooperativa o entitat no només té una funció econòmica.

Com a membres d’una societat, tota empresa té una innegable funció social i de retorn a la comunitat. Entenem que la incorporació de la perspectiva social, laboral i mediambiental ha de ser un element fonamental i diferenciador que impacti en la competitivat i en la implicació de les entitats amb la comunitat.

DISSENY DE PROJECTES

Dissenyem projectes de gestió ètica i RSE que permetin incorporar en la presa de decisions d’una entitat qüestions socials, laborals i mediambientals del seu entorn comunitari. Treballem partint de la integració dels ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) a les memòries que confeccionem segons els estàndards GRI (Global Reporting Initiative).

I COM HO FEM?
1. DIAGNOSI

Realitzem una diagnosi de la cooperativa / entitat / empresa

2. LLISTEM

Llistem els grups d’interès

3. Identifiquem

Identifiquem els aspectes importants per a la vostra entitat

4. Construïm la matriu

Construïm la matriu de materialitat (les dades i mètriques de la vostra entitat) que ens permetrà prioritzar els aspectes rellevants alhora de prendre decisions

5. Definim i dissenyem

Definim i dissenyem l’execució dels objectius estratègics

6. Elaborem

Elaborem una bateria d’indicadors de seguiment

7. Comuniquem resultats

Comuniquem els objectius de la vostra entitat / empresa tant als vostres proveïdors com als vostres clients/es

ESTABLIMENT DE PLANS D’ACCIÓ

Ens encarreguem que l’estratègia del pla d’acció sigui coneguda per les persones integrants de l’entitat i aprovada pels màxims òrgans de govern d’aquesta.

 1. Definim objectius estratègics partint d’un cronograma preestablert.

 2. Dissenyem les accions per complir els objectius establerts.

 3. Junt amb vosaltres assignem responsables i decidim quin pressupost és necessari per a l’execució de les actuacions.

 4. Mesurem els èxits aconseguits a través d’indicadors específics de seguiment.

REDACCIÓ DE MEMÒRIES

La redacció de memòries és una eina fonamental per a totes aquelles empreses compromeses amb la Responsabilitat Social.

A través de la redacció de memòries les empreses ofereixen a totes les parts interessades informació clara i estandarditzada de les seves activitats com a organització des de diferents marcs: econòmic, social i mediambiental.

Treballem partint dels ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) i la seva integració als Standars GRI (Global Reporting Initiative).

CERCA DE VOLUNTARIATS CORPORATIUS

El voluntariat corporatiu es pot definir com el conjunt de projectes desenvolupats per una empresa en els que intervenen tant les persones treballadores en actiu com les persones inactives, amb el fi de contribuir al desenvolupament social, la conservació del medi ambient o la cooperació amb països en vies de desenvolupament, així com qualsevol altre objecte social que tant l’empresa com les treballadores considerin d’interès.

La fi última d’aquests projectes és mobilitzar les persones treballadores per millorar les condicions de vida de la comunitat a on estan presents o de determinats col·lectius desafavorits a través de l’esforç compartit.

FAQs - RSE

A continuació us responem a les preguntes més freqüents sobre la Responsabilitat Social Empresarial.

Quan fem una RSE incorporem en el procés de presa de decisions d’una entitat aspectes socials, laborals i mediambientals del seu entorn comunitari.

Com diu la dita, “ara sempre és el millor moment”. L’única condició indispensable és que totes les persones que treballin a l’entitat facin seu el compromís d’aplicar els objectius marcats, involucrant-se en la nova manera d’entendre l’empresa.

 • Millora la imatge corporativa i la reputació
 • Prevenció de riscos
 • Captació i retenció de talent
 • Millora el clima laboral i la productivitat
 • Fomenta la innovació
 • Millora l’eficiència energètica
 • Comporta avantatges per atraure finançament
 • Augmenta la fidelització de consumidors i clients
 • Facilita l’obtenció de premis i reconeixements
 • Situa l’empresa en posicions preferents per a la contractació pública i licitacions

La fi última d’aplicar polítiques de RSE és arribar a complir uns objectius que l’empresa s’ha compromès a dur a terme. La comunicació a través d’una memòria no és, per tant, obligatòria. Ara bé, per poder valorar si hem assolit els objectius marcats i veure en què hem de seguir millorant, tenir una RSE és una eina de gran utilitat. A més les memòries tenen moltes altres utilitats com podreu veure més endavant. A l’última FAQ expliquem quins són els beneficis de redactar una memòria.

Perquè l’aplicació de les polítiques de RSE permetin assolir els objectius establerts, tota l’empresa hi ha d’estar involucrada, tant des del moment d’establir els objectius com a l’hora de treballar per assolir-los.

Tot i que en inici una RSE pot semblar que està més lligada a grans empreses, la seva aplicació a PIMES és més natural, donat el seu major coneixement de l’entorn i proximitat amb els/les clients/clientes. De fet, les PIMES ja van aplicant pràctiques de RSE de forma habitual en la seva activitat diària.

Debilitats PIMES respecte RSE Fortaleses PIMES respecte RSE

Recursos limitats

Falta de formació i coneixement

Comunicació

Falta de motivació

Falta d’estratègia

 

 

Son adaptables i flexibles

Requereixen menys burocràcia

Tenen coneixement de l’entorn local

Generen confiança

Millor coneixement dels Stakeholders (totes les persones o organitzacions que es relacionen amb les activitats i decisions d’una empresa com: empleats, proveïdors, clients, administració, etc.)

Responent, de manera conjunta amb l’entitat, establirà uns indicadors de seguiment. Aquests ens hauran de permetre veure quins objectius s’han assolit i quins s’han quedat a mig camí. Tot i això, hi ha diverses entitats com AENOR o Forética que distribueixen certificacions i reconeixements en la pràctica de la RSE. Considerem, però, que no ha de ser un objectiu prioritari, sinó que la RSE s’ha d’aplicar per aconseguir els objectius empresarials pròpiament establerts i en concordança amb els Stakeholders. El reconeixement a l’aplicació d’aquestes pràctiques arribarà gràcies a la constància i la feina ben feta.

Les memòries es poden utilitzar per als següents propòsits:

 1. Estudi comparatiu i valoració del desenvolupament en matèria de sostenibilitat respecte lleis, normes, codis i iniciatives voluntàries.
 2. Demostració de com una organització influeix i és influïda per les expectatives creades en matèria de desenvolupament sostenible.
 3. Comparació de l’abast d’una organització i entre diferents organitzacions al llarg del temps.
 4. Facilitar als grups d’interès informació sobre els seus acompliments ambientals, socials i econòmics.
 5. Com a element fonamental és una eina de canvi que ens ha de permetre identificar quines àrees de l’empresa cal millorar i, per tant, actuar en conseqüència.
 6. Millorar la reputació i imatge de la marca de l’organització.
Tens algun dubte o vols fer una consulta?

Ens posarem en contacte tan aviat com puguem.